VolRC RAS scientific journal (online edition)
21.05.202405.2024с 01.01.2024
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Humanities"

On the issue of work satisfaction in the organization (case study of ISEDT RAS)

Kulakova A.B.

2 (4), 2016

Kulakova A.B. On the issue of work satisfaction in the organization (case study of ISEDT RAS). Social area, 2016, no. 2 (4). URL: http://socialarea-journal.ru/article/1853?_lang=en

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Argayl, M. Psihologiya schastya [Tekst] / M. Argayl. – 2-e izd. – SPb. : Piter, 2003. – 182 s.
 2. Boronova, G. X. Psihologiya truda [Tekst] : konspekt lekciy / G. X. Boronova, N. V. Prusova. – M. : Eksmo, 2009. – 160 s.
 3. Vorozheykin, E. I. Upravlenie socialnym razvitiem organizacii [Tekst] : ucheb. / E. I. Vorozheykin. – M. : INFRA-M, 2001. – 266 s.
 4. Gulin, K. A. Trudovoy potencial regiona [Tekst] / K. A. Gulin, A. A. Shabunova, E. A. Chekmareva / pod ruk. d.e.n., prof. V. A. Ilina. – Vologda : ISERT RAN, 2009. – 84 s.
 5. Zenirova, A. Metodika izmereniya udovletvorennosti (loyalnosti) personala [Tekst] / A. Zenirova // Upravlenie personalom. – 2014. – № 14 (306). – S. 57–66.
 6. Kondaurov, V. I. Sociologiya [Tekst] / V. I. Kondaurov, A. S. Stradanchenkov. – M. : Infra-M, 2000. – 144 s.
 7. Makklelland, D. Motivaciya cheloveka [Tekst] / D. Makklelland. – SPb. : Piter, 2007. – 672 s.
 8. Meskon, M. Osnovy menedzhmenta [Tekst] / M. Meskon, M. Albert, F. Hedouri. – 3-e izd. – M. : OOO «I. D. Vilyams», 2007. – 672 s.
 9. Murutar, A. A. Opyt kompleksnogo issledovaniya udovletvoreniya deyatelnostyu v trudovyh kollektivah [Tekst] : avtoref. dis. na soisk. nauchnoy stepeni kand. filos. nauk : 09.00.09 / A. A. Murutar. – L., 1977. – 23 s.
 10. Naumova, N. F. Udovletvorennost trudom i nekotorye harakteristiki lichnosti [Tekst] / N. F. Naumova // Socialnye issledovaniya. – 1999. – Vyp. 3. – S. 145–160.
 11. Sokolova, G. N. Sociologiya truda [Tekst] : uchebnik / G. N. Sokolova. – Minsk : Vysh. shk., 2002. – 316 s.
 12. Utkin, E. A. Osnovy motivacionnogo menedzhmenta [Tekst] / E. A. Utkin. – M. : EKMOS, 2000. – 352 s.
 13. Shabunova, A. A. Chelovecheskiy kapital – indikator ustoychivogo razvitiya territorii [Tekst] / A. A. Shabunova, G. V. Leonidova // Ekonomicheskie i socialnye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. – 2011. – № 5 (17). – S. 101–115.
 14. Shulc, D. Psihologiya i rabota [Tekst] / D. Shulc, S. Shulc. – SPb. : Piter, 2003. – 334 s.
 15. Ekonomicheskaya sociologiya: novye podhody k institucionalnomu i setevomu analizu [Tekst] / pod red. V. V. Radaeva. – M. : ROSSPEN, 2002. – 280 s.
 16. Yadov, V. A. Udovletvorennost rabotoy: analiz empiricheskih obobscheniy i popytka ih teoreticheskogo istolkovaniya [Tekst] / V. A. Yadov, A. A. Kissel // Sociol. issledovaniya. – 1974. – № 1. – S. 78–88.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: